การสั่งซื้อ

หน้าแรก > การสั่งซื้อ


ขั้นตอนที่

1

ลูกค้าสามารถติดต่อทางช่องทางได้ดังต่อไปนี้

  • ช่องทางที่ 1 LINE : @chato
  • ช่องทางที่ 2 Email : sale@chatocreation.co.th

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้ารูปแบบที่ต้องการ สถาบัน จำนวนที่สั่ง วัสดุที่ต้องการใช้ในการผลิต ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเรา


ขั้นตอนที่

2

ลูกค้ารอรับใบเสนอราคาจากทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ Email และโทรศัพท์


ขั้นตอนที่

3

ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา ให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำสินค้า 50 % ของใบเสนอราคา มาที่หมายเลขบัญชีข้างล่างนี้
หมายเลขบัญชี 407-0-24241-6
สาขา:ท๊อปส์ มาร์เก็ตเพลส สีลม
ชื่อ:บริษัท ชาโตครีเอชั่น จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์


ขั้นตอนที่

4


หลังจากลูกค้าชำระเงินมัดจำงวดแรกเข้ามาที่ร้านแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

  • ช่องทางที่ 1 LINE : @chato
  • ช่องทางที่ 2 Email : sale@chatocreation.co.th


ขั้นตอนที่

5


หลังจากสินค้าผลิตแล้วเสร็จพนักงานจะทำการโทรแจ้งลูกค้าให้ทราบสถานะการจัดส่งสินค้า ซึ่งในขั้นตอนนี้ให้ลูกค้าชำระเงินงวดที่เหลืออีก
50 %